Hoppa till huvudinnehåll

Målare inte nöjda med nytt avtal

Målarna fick ett avtal i sista stund. Därmed båste förbundet av den strejk man hotat med. Avtalet följer ”märket” och ger lönehöjningar på 5,4 procent under en avtalsperiod på 29 månader.

Målareförbundet är inte nöjda med avtalet.
Hotel Domspitzen Köln/CC

Bara kort innan Målarförbundet skulle tagit ut 300 arbetare i strejk, kom förbundet och Måleriföretagens arbetsgivarorganisation överens om ett nytt kollektivavtal.

Avtalet löper enligt ”märket” och ger 5,4 procents löneökning över 29 månader. Förutom det får målarna också höjd reseersättning med två kronor milen plus att pensionsinbetalningarna börjar redan vid 22 års ålder, istället för som nu vid 25.

Avtalet gäller från den 1 december.

– Jag kan ju inte vara nöjd med detta, men utifrån hur det fungerar idag så är det väl det bästa vi kunde få, säger målaren Sacharias Klingstedt till Proletären. Jag kan inte säga att jag är besviken över avtalet. Jag var rädd för att arbetsgivarna skulle få igenom det de ville; jag har ändå förtroende för facket. Men så länge det ser ut som det gör, med den maktbalans vi har i Sverige, kan jag ju inte se ljust på läget för arbetarklassen.

I en kommentar förklarar Målarförbundet att inte heller facket är nöjt. Facket pekar på den ovanliga verklighet som avtalsrörelsen 2020 utspelats i. I uttalandet heter det att ”målarna förtjänar mer och ett bättre avtal. Miljön vi har förhandlat ett nytt avtal i är minst sagt besynnerlig och ovanlig. Vi har en lönebildningsmodell som är stipulerad i lag vilket gör det svårt att kräva mer än industrin, vi har dessutom en majoritet i riksdagen som verkar i arbetsgivarnas intresse”.

Målarna är starkt kritiska till ”märket” och kräver förändringar där: ”Den lönebildningsmodell som råder i Sverige måste förändras. Ett viktigt fokus inför nästa avtalsförhandlingar är att förändra rådande struktur gällande industrins märke”, skriver Målarfacket i uttalandet.

– Det är så klart positivt, man ska aldrig vara nöjd, säger Sacharias Klingstedt. Det tyder väl ändå på att de har rätt inställning. Så på det viset ser det ju bra ut för framtiden.