Hoppa till huvudinnehåll

Muslimsk friskola får grönt ljus i Angered

Trots att skolans undervisning kritiserats i 20 år och trots att tillståndet för att utvidga verksamheten gick ut redan 2017, får muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg starta en ny skolenhet i höst.

Den muslimska Römosseskolan i Göteborg får starta en ny skolenhet i höst.
Montage: Proletären

Undervisning där flickor och pojkar hålls åtskilda och där flickor med menstruation inte är välkomna att deltaga i de ”frivilliga bönestunder” som inte alls är frivilliga, eftersom skolans ledning gjort klart för elever som inte ville delta i bönen att ”om man inte är med och ber så får man ingen belöning av Allah, man kommer inte till paradiset”. Och där flickornas betyg är betydligt sämre än pojkarnas.

Så fungerar undervisningen i Römosseskolan, vars verksamhet startades 1998 och som hittills drivit två skolor i Göteborg. Nu utvidgar skolan sin verksamhet och startar en ny skolenhet i Angered.

Det är skolinspektionen som givit grönt ljus, trots att skolan i nästan 20 år har trotsat de riktlinjer som gäller för undervisning i Sverige. Skolan kritiseras av ledande politiker: Liberalernas Nyamko Sabuni tycker att den ska stoppas. Som ordförande i riksdagens utbildningsutskott 2017, tyckte nuvarande socialministern Lena Hallengren (S) att utbildningen på skolan var klart olämplig. Moderaterna har tagit en mellanlinje och tycker att vissa religiösa friskolor kan tillåtas.

Trots det lät före detta skolministern Jan Björklund (L) skolan fortsätta, miljöpartiet uppmuntrade skapandet av muslimska friskolor, den S-ledda regeringen låter den utvidga sin verksamhet, och den drivs nu av moderaten Abdirizak Waberi, tidigare riksdagsman för partiet.

– Det är tydligt att vår lagstiftning inte är tillräcklig för att hindra att olämpliga huvudmän driver skolor på ett sätt som står i strid med skollagens och läroplanernas värdegrund, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

När frågan om Römosseskolan och ytterligare fyra friskolor diskuterades i kommunstyrelsen i Göteborg 2015, sade alla partier utom Vänsterpartiet ja till etablering.

Römosseskolan tar nu över lokaler och undervisning efter Vetenskapsskolan som tvingades slå igen tidigare i år, efter uppgifter om skolans koppling till radikal islamism. Rektor för Vetenskapsskolan var Abdel Nasser El Nadi, knuten till Sveriges förenade muslimer och anhängare av sharia-lagstiftning. El Nadi frihetsberövades sedan han bedömts vara en säkerhetsrisk och har nu utvisats ur Sverige.

Rektor för Römosseskolan är Abdirizak Waberi, 54. Mellan 2010 och 2014 var han riksdagsman för moderaterna i Göteborg men även ordförande för Islamiska förbundet, en del av Muslimska brödraskapet.

I en SVT-intervju 2010 förklarade Waberi grunderna i sin religiösa tro. Till exempel att musik kan vara skadlig: ”De flesta tycker att musiken är okej… Men i islam är det självklart att män och kvinnor inte dansar med varandra. Musik som har att göra med dans är inte bra”.

Kvinnan, hävdade Waberi, har sin plats i hemmet och mannen är familjens överhuvud.

– Vi utgår från en vers i koranen som säger att mannen ska stå för alla ekonomiska kostnader och skydda familjen. Det är också han som företräder hemmet i samhället, sade Waberi i SVT.

Skärmdump: SVT
Abdirizak Waberi

Och på frågan om vilket rättssystem ett muslimskt samhälle ska ha, svarade Waberi att ”moralfrågor ska överlämnas till imamerna”.

– Den dag det kommer en muslimsk stat någonstans som säger sig efterleva profetens traditioner, då får vi se hur det rättssystemet ser ut.

Den nya skolenheten räknar med att kunna ta emot mellan 100 och 120 elever.