Hoppa till huvudinnehåll

Nytt datorsystem skapar schemakaos på SJ

SJ har köpt in ett nytt datorsystem för att sköta personalens schemaläggning. Systemet har lett till kaos, med tågvärdar som bokas in som lokförare och långa arbetspass för personalen.

Arbetsmiljön på SJ har kraftigt försämrats av det nya schemasystemet.
Montage: Proletären

SJ har köpt in ett nytt datorsystem för schemaplanering. Det nya systemet har lett till att tågvärdar bokas som lokförare, inställda avgångar och ohållbara scheman för personalen.

– SJ har köpt grisen i säcken. Företaget har lovat att systemet ska vara jättebra men det funkar inte.

Det säger Povel Johansson, lokförare och ordförande för Kommunistiska Partiet, till Proletären.

Povel Johansson berättar att tidigare, när det var människor som gjorde schemat, togs det hänsyn till personalens arbetsmiljö. Till exempel genom att inte planera in för långa pass och att se till att det fanns luft mellan avgångarna, för att personalen ska hinna med nästa tåg även om det skulle bli förseningar.

– Men datorn tar inte hänsyn till det utan bara till parametrarna som är inmatade, och det är hårda värden.

Proletären

Det nya schemasystemet har lett till att anställda tvingats vara hemifrån i nästan ett och ett halvt dygn eftersom datorn försökt effektivisera arbetet. Men det har även slagit åt andra hållet. Vissa tåg har haft flera lokförare och tågvärdar som åkt med som resenärer.

– Det har blivit som ett skämt bland oss anställda. Varför har jag en tur som är elva timmar och så åker jag runt som resenär halva dagen utan att göra något vettigt?

Jonatan Lagnebjörk arbetar som tågvärd i Stockholm och även han har sett hur det nya planeringsverktyget inte fungerar och att det påverkar arbetarnas arbetsmiljö negativt.

– Tidigare har man kunnat komma in till personal för schemaplaneringen om man hade frågor. Men i Stockholm har de stängt ner och har inte tid att svara på frågor om problem som dyker upp, säger Jonatan Lagnebjörk till Proletären.

Privat
Jonatan Lagnebjörk

Han berättar att det hänt att tåg som han ska jobba på har saknat lokförare, eftersom den som fått passet inte haft kompetens för just det tåget. Flera av arbetspassen har också varit upp till tolv timmar långa.

Även SJ:s ledning är oroade för problemen med det nya systemet för schemaplaneringen. Men Povel Johansson är kritisk till att bolaget inte haft någon reservplan för om systemet inte skulle fungera. Istället hoppas SJ att systemet ska fungera bättre om några månader.

Att det nya systemet införts trots alla brister visar på att arbetsmiljön för de anställda har varit nedprioriterad, menar Jonatan Lagnebjörk. Han pekar även på att tågresandet är av samhällelig vikt för att människor ska kunna ta sig till jobbet.

I nuläget har SJ ingen prognos för när det nya datorsystemet ska fungera.

– Jag tycker att de som infört det här måste ta sitt ansvar, säger Povel Johansson.