Hoppa till huvudinnehåll

”Oberoende” utredning om tågvärdar har starka koplingar till MTR

Den oberoende utredning som Trafiknämnden i Stockholm lät göra, var inte alls så oberoende som de ansvariga politikerna Jens Sjöström (S) och Anton Fendert (Mp) hävdar. Det är efter den utredningen som politikerna nu avskaffar tågvärdarna på pendeltågen.

Konsultfirman som gjort utredningen kring tågvärdarnas vara eller icke vara har tydliga kopplingar till MTR.
MTR/Alex van Herwijnen Montage: Proletären

Utredningen om tågvärdarnas vara eller inte vara ombord på pendeltågen i Stockholm, var skarpt påverkad av trafikbolaget MTR, enligt material som Proletären tagit del av.

Flera personer i ledande ställning på den kanadensiska konsultfirman WSP som gjort den av trafiknämnden i Stockholm beställda granskningen, har kopplingar till MTR. Och tvärtom.

Lokföraren Moa Friman, aktiv i nätverket Rör inte min tågvärd, är mycket kritisk till utredningen:

– Det finns klara kopplingar mellan WSP och MTR. Och utredarna har granskat material som MTR själva tagit fram. Ingen på pendeln tycker detta är seriöst, eftersom ingen har pratat med de anställda som arbetar på tågen, säger Friman till Proletären.

Utredarna beräknades ta fem-sex månader på sig för att gå igenom för- och nackdelarna med att ersätta tågvärdarna med kameror och införa ensambemanning på pendeltågen. De slutförde utredningen på drygt två veckor.

Tvärtemot vad de anställda i pendeltågstrafiken hela tiden hävdat, menar det miljöpartistiska trafikregionrådet Anton Fendert att utredningen nu visar att säkerheten på tågen kan garanteras. Fendert har också hela tiden strukit under att utredningen varit oberoende.

Men det har den inte varit. Fendert ljuger. Och kritikerna ifrågasätter starkt det utredarna kommit fram till. Proletären kan berätta att flera ledande personer på WSP har tydliga kopplingar till MTR – och vice versa.

Det finns täta band mellan trafikförvaltningen och MTR: förvaltningens chef David Lagneholm arbetade i sju år på ledande positioner inom MTR. Trafikavdelningens chef Erik Norling arbetade för MTR i drygt fem år, fram till oktober 2021.

Hos MTR finns Axel Crona, sedan maj 2019 verksamhetsutvecklare på MTR Pendeltågen, som under nästan fem år var anställd av konsultbolaget WSP, bland annat som affärs- och verksamhetsrådgivare.

Hos WSP finns Tom Litzén, med titeln Senior Business Advisor vid WSP Sverige, tidigare säkerhetschef vid MTR Nordic. Rikard Isby, WSP Senior Business Advisor, Greater Stockholm Metropolitan Area, var under fem år anställd i olika chefsroller på MTR. Här finns också Cornelis Harders, Senior advisor WSP Rail Advisory. 2017-18 arbetade Harders som infrastrukturchef hos MTR.

– Det här är ingen ny utredning utan bara den gamla som är gjord av MTR och sedan granskad av en så kallad tredje part. Det enda man har gjort är att man hyrt in ett företag som tittat på den tidigare utredningen; allt material i den kommer från MTR, säger pendelklubbens ordförande Susann Högye-Bäckman till Proletären.

WSP har inte hämtat in några synpunkter från lokförare och tågvärdar. Till exempel om hur lokförarna utan tågvärdar ensamma ska kunna klara att utrymma tågen om det sker en olycka eller brand och hur rullstolsburna, som behöver hjälp vid ombordstigningen, ska ges tillgänglighet till tågen. Trots fackliga påtryckningar har inga skyddsombud fått komma till tals: enligt Arbetsmiljölagen har skyddsombuden långtgående rättigheter när det gäller arbetsmiljön.

Trafikförvaltningen har till och med i ett mejl till ST-facket medgivit att det är MTR som tillhandahållit material till utredarna: 

”Eftersom det är MTR som arbetsgivare och järnvägsföretag som har ansvaret för arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet är det MTR som tagit fram allt material och underlag som WSP behöver i granskningsprocessen”, heter det i mejlet.