Hoppa till huvudinnehåll

Öppet brev till Kommunal: Ni prioriterar inte arbetares liv och hälsa

ÖPPET BREV. En ung arbetare skadades nyligen allvarligt under en lyftplattform på Göteborgs spårvägar. Det visar hur att en facklig skyddsorganisation för säkerheten på arbetsplatsen behövs, skriver Kommunistiska Partiets förening på Göteborgs Spårvägar i ett öppet brev till Kommuna

Vagnhallen vid Rantorget.
Halhen (CC)

Öppet brev till Kommunalarbetarförbundets förbundsstyrelse samt Kommunal avdelning Väst:

Under våren 2019 uteslöts ett flertal av oss från våra uppdrag som förtroendevalda skyddsombud och arbetsplatsombud. En väl fungerande facklig organisation sköts i sank på grund av prestige och politiska meningskillnader och Kommunal gick långt bortom stadgeenlig rutin för att få bort oss från de positioner våra arbetskamrater hade valt oss till.

Tiden efter följdes av en lång tystnad från Kommunal och ett lika långt fackligt tomrum på arbetsplatserna. Samma höst valdes en av våra föreningsmedlemmar som skyddsombud i Driftverkstaden Rantorget.

Detta möttes av hårt motstånd från Kommunals Avdelning Väst, som påstod att skyddsombud var endast något en medlem i fackförbundet kunde bli. Detta trots att arbetsmiljölagen lämnar en lucka för att låta det beslutet vara upp till arbetsplatsens gemensamma vilja. För att förhindra detta minskades antalet skyddsområden i verkstaden från två till en och positionen ansågs fylld.

På tekniska sidan av Kommunal så var vi vid uteslutningarna cirka tolv skyddsombud fördelat på tre verkstäder och räls- och spårbolaget Banteknik. Vi tillhörde också en teknisk sektion inom Kommunal med kamrater från Liseberg AB, Räddningstjänsten, VA-verken, Park och Natur och så vidare. Vi hade fungerande årsmöten, medlemsmöten, genomförde sektionsgemensamma utbildningar. Vanligt fackligt arbete helt enkelt.

I dagsläget finns det tre-fyra fackligt förtroendevalda endast på en verkstad, Rantorget. Det saknas skyddsombud på två av fyra verkstäder och hela infrastrukturssidan, det vill säga gamla Banteknik, saknar helt och hållet utsedda skyddsombud.

Den tekniska sektionen är mer eller mindre nedlagd. De fackliga som är kvar gör så gott de kan på basnivå men vi ser också resultatet av en politiskt motiverad attack mot hela den arbetarorganisering som fanns på Göteborgs Spårvägars tekniska sida.

När en av våra medlemmar försökte väcka opinion emot beslutet att inte tillåta honom att bli vald som skyddsombud på Drifterkstaden Rantorget skrev han såhär i tidningen ETC:

”Arbetsmiljön är tuff, spårvagnarna körs in och ut ur verkstaden. De farliga arbetsmomenten är många, som tur är är både jag och mina arbetskamrater skickliga hantverkare men det räcker inte alltid hela vägen. Ibland är oturen framme, ibland är det rena turen att man har klarat sig utan skada. Men grunden till vår arbetsmiljö är det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Extremt viktigt på alla arbetsplatser, inte alltid någon som vill ta på sig ansvaret att tjata, upplysa och emellanåt ta konflikter för att alla ska ha en schysst arbetsplats.”

Vi kan nu konstatera att det som inte fick hända har skett. En ung man skadades illa under en lyftplattform.

Vi anser att man inte kan styra över oturen eller tillfälligheter. Dock anser vi att en nedbantad facklig skyddsorganisation spelar roll för säkerheten på arbetsplatsen. Denna nedbantning har Kommunals Avdelning Väst ansvaret för. På ett pompöst pampmässigt sätt har ni visat hur lågt ni prioriterar arbetares liv och hälsa.

Vi tillägnar detta brev till samtliga i Kommunals förbundsstyrelse som fråntog oss våra uppdrag som skyddsombud. Vidare de ombudsmän på Kommunals Avdelning Väst som vid varje tillfälle motarbetade oss, tystade oss och använda alla möjliga verktyg för att hindra oss från att delta i det fackliga arbetet.

Våra tankar går ut till den unga man som skadat sig, hans familj samt till våra arbetskamrater som var på plats när olyckan skedde.

Kommunistiska Partiets partiförening på Göteborgs Spårvägar AB