Hoppa till huvudinnehåll
Av

Vinst i vården trots non-profit

Frågan om vinster i välfärden har genom LO-kongressens krav på non-profit ryckt fram som en stor fråga inför Socialdemokraternas pågående partikongress. Men om sanningen ska fram så är existerande non-profit företag allt annat än icke-vinstgivande.


Vi misstänker starkt att för arbetare i gemen, LO:s breda medlemskår, så betyder non-profit detsamma som icke-vinst, att välfärden ska drivas i offentlig regi. Men så ser det inte ut i andra kapitalistiska länder där välfärdsföretag med non-profit är vanliga.

Ett i sammanhanget bra exempel är Kaiser Permanente, USA:s tredje största privata vårdkedja som i vintras presenterades under rubriken ”Non-profit med 25 miljarder i vinst” i en stort uppslagen reportageserie i Dagens Samhälle, som ges ut av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Tidningen vet berätta att svenska politiker och vårdföretagare länge haft ögonen på Kaiser Permanente, KP. Att delegationer avlöst varandra med studiebesök på KP:s huvudkontor i Oakland i Kalifornien. Inte minst därför att företaget är jämförbart med Sverige. Kaiser Permanete hade 8,9 miljoner försäkringstagare år 2011 och utgifter på 287 miljarder kronor att jämföra med svenska landstingens 9,4 miljoner invånare och utgifter på 293 miljarder.

Kaiser Permanent, som grundades 1945 av varvsindustrimagnaten Henry J Kaiser, är uppbyggt på tre ben. Ett försäkringsbolag där vanliga arbetare och tjänstemän och deras familjer försäkras genom respektive arbetsgivare eller genom de offentliga programmen Medicare för pensionärer och Medicaid för fattiga. Andra benet är en grupp på 37 sjukhus och tredje benet är en läkarägd kedja med 611 vårdkliniker.

Försäkringsbolaget och sjukhusen är non-profit medan vårdklinikerna är for-profit, de ägs av enskilda distriktsläkare på liknade sätt som svenska Praktikertjänst.

Intäkterna till vårdklinikerna kommer från de tjänster som läkarna säljer till Kaiser Permanentes försäkrings och sjukhusverksamhet. Hur klinikerna går ekonomiskt är en företagshemlighet. Men hela Kaiser Permanente redovisar årliga vinster på 25 miljarder kronor, en vinstmarginal på hela 8 procent.

Men som non-profitföretag betalar KP inte en enda dollar i skatt. För att i USA betecknas som non-profit och slippa skatt får inte vinsten delas ut till aktieägare utan den ska återinvesteras i verksamheten och ges som gåvor till lokalsamhället, i vad som kan betecknas som institutionaliserad välgörenhet. Så återinvesterar Kaiser Permanente 20 miljarder årligen i sin egen verksamhet och stöttar årligen lokala vårdgivare, organisationer och individer med 12-13 miljarder kronor.

Men stora summor går också till löner. Dels till företagets 16.600 välbetalda läkare. En genomsnittslön för läkare i Kalifornien är cirka 200.000 kronor i månaden. Än högre löner har Kaiser Permanents tjänstemannastab. Så tjänar koncernchefen George C Halvorsen cirka 50 miljoner kronor årligen, dubbelt så mycket som alla svenska landstingsdirektörer tillsammans.

Kaiser Permanent må vara som Dagens Samhälle framställer det ett välskött, ypperligt fungerande vårdföretag med fantastiskt omhändertagande av patienterna. Men kom inte och säg att non-profit är detsamma som icke vinstdrivande.