Hoppa till huvudinnehåll

Trafikledare flyr MTR

Nu jäser det också på MTR:s driftcentral i Stockholm. Trafikledarna flyr bolaget. ”Det är ingen bra arbetsplats” säger en trafikledare som Proletären talat med.

Trafikledare på MTR lämnar bolaget i raskt takt.
Bombardier Transportation/MTR Montage: Proletären

Tågbolaget MTR, som sköter pendeltågs- och T-banetrafiken i Stockholm, har problem inte enbart med lokförare som vägrar köra utan de tågvärdar som MTR och den S-ledda majoriteten i regionen vill avskaffa. Nu flyr personalen också från MTR:s trafikledning för pendel- och Mälartågen.

– Vi var 25. Bara de senaste veckorna har en slutat, tre har sagt upp sig, en är långtidssjukskriven och kommer inte tillbaka, ytterligare två är på väg bort och många fler söker andra jobb, säger trafikledaren som fortfarande jobbar kvar och därför vill vara anonym.

Trafikledarna i T-banan har flera gånger slagit larm om arbetsförhållandena, om hög arbetsbelastning och stress som hotar säkerheten för både de som arbetar inom T-banan och för resenärerna.

Nu ansluter sig de anställda i trafikledningen för pendeltågen till kritiken. Anledningen till personalflykten är stress på jobbet, press från arbetsledningen och på senare tid också vakanta förarturer som trafikledarna har att förhålla sig till och akuta ärenden som tenderar att bli fler och fler.

– Om det kommer in två vakanser, så tar vi hand om det. Men om det kommer in 40 vakanser…

När MTR nu söker ersättare för de som slutar, så erbjuder bolaget de nyanställda betydligt lägre löner än vad de som lämnat MTR hade. De trafikledare som jobbat några år kommer upp i mellan 45.000 och 50.000 i månaden, mer med den ständigt beordrade övertiden. De som anställs nu får mellan 36.000 och 38.000.

Personalen arbetar, likt Proletärens sagesman, treskift med dag-, eftermiddag- eller nattjänstgöring. Madelene Eriksson är MTR:s chef för driftsledningen.

– När hon [Madelene Eriksson] rekryterar nytt folk så berättar hon att trafikledare tjänar runt 36.000. Hon berättar inte vad vi verkligen tjänar men hon är öppen mot oss med att hon tycker att vi tjänar för bra. Nu vill hon också ta bort kravet att de som arbetar inom trafikledningen ska vara lokförare. Då är det enklare att sänka lönerna och ta in vilket folk som helst.

– De flesta säger ju ändå nej. De vet vad man ska tjäna i det här jobbet och de vill inte göra samma jobb för 10.000 kronor mindre i månaden.

Personalen på driftscentralen för pendeltågen och Mälartågen som trafikerar Mälardalen med orter som Nyköping, Norrköping, Västerås, Eskilstuna och Gävle, är enig med bolagets övriga anställda: MTR är ingen bra arbetsgivare.

– Det finns ju en anledning till att folk flyr bolaget. Jag har arbetskamrater som bränt ut sig och som inte vill komma tillbaka. På trafikledningen har nästan alla, utom de som snart ska gå i pension, sökt andra jobb.