Hoppa till huvudinnehåll

Trots kritiken – nu höjs pensionsåldern

Enligt Socialdemokraternas proposition om pensionerna görs pensionsåldern flytande. Trots att medellivslängden för vissa grupper sjunker, kommer pensionsåldern nu att höjas.

Fri Använding/Public Domain

Den 16 oktober kommer Sveriges riksdag att fatta ytterligare ett pensionsbeslut. Om Socialdemokraternas proposition ”En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv”, röstas igenom kommer detta i praktiken betyda att pensionsåldern görs flytande och oberoende av politiska beslut.

Den politiska viljan att höja pensionsåldern började dyka upp i Sverige för ungefär 10 år sedan, men frågan har vanligtvis lagts fram av liberaler och högern. 2014 lämnade Birgitta Ohlsson (L) in en motion till riksdagen om höjd pensionsålder och hennes argument går även att hitta i Socialdemokraternas proposition: De tunga och fysiskt krävande jobben försvinner. Nu jobbar vi framför datorer, har flexibla arbetstider och kan själva kontrollera arbetstakten.

”Vi har till exempel skådespelare och Nobelpristagare som är aktiva efter att ha fyllt 90 år”, kan vi läsa i Liberalernas motion.

I och med januariöverenskommelsen är Liberalerna och Socialdemokraterna överens. Medellivslängden i Sverige stiger och därför kan vi jobba längre.

Kortfattat kan man sammanfatta reformen med frågan: Hur långt lever vi efter 65 år ålder?

Vad regeringen föreslår är skapa ett ögonmärke för medellivslängden efter 65 år, baserat på siffror från 1994. Detta år var medellivslängden efter 65 19,8 år för kvinnor och 16 för män. 2020 beräknas dessa siffror ligga på 20,3 respektive 17,5 år. Baserat på denna ökning kommer därför pensionåldern höjas med ytterligare ett år, från och med 2026. Därefter kommer mätningarna av medellivslängden ske årsvis.

Rent praktiskt kommer detta betyda att personer födda 1959 och bakåt kommer få en riktålder på 66 år och enligt en prognos från Pensionsmyndighetens kommer de som är födda 1965 få en riktålder på 67 år och de som är födda 1970, en riktålder på 68 år. Riktåldern kommer bestämma tidpunkten då du, rent teoretiskt, kan förvänta dig att få ut full pension.

Men att basera pensionsåldern på medellivslängden i Sverige är problematisk. I alla fall om vi ska tro Henry Ascher, professor i socialmedicin på Göteborgs universitet. I en rapport från 2014 som han var med och publicerade kan vi läsa att samhällets understa skikt lever 10 år kortare än Sveriges elit.

— Jag rapporten bygger på forskning från 9 år tillbaka, så läget har säkerligen förvärrats sedan dess, säger Henry Ascher till Proletären. Att titta på medellivslängd för att bestämma pensionsåldern går bara att göra om vi lever i ett jämlikt samhälle, där det finns små skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Men så ser det inte ut i Sverige. Det är en stor skillnad i medellivslängd mellan till exempel högutbildade och arbetare.

— Om vi ska vara krassa så borde pensionsåldern vara olika beroende på vilken typ av jobb du har, var du bor och din ställning i samhället.

Fakta

Detta innehåller pensionsreformen

  • Grundnivån för garantipensionen höjs med 200 kr i månaden.
  • Bostadskostnadstaket i bostadstilläget för pensionärer höjs från 5 600 kr i månaden till 7 000.
  • Pensionsåldern på 65 år ersätts med en ”riktålder”. Gränsen för tidigast pensionålder höjs från 61 år till 62. Ytterligare höjningar väntas ske 2023 och 2026.
  • Åldern för då kommuner får erbjuda stöd och service till äldre höjs från 66 år till 67.LAS-åldern, gränsen för då arbetsgivarna inte får sparka någon utan ”saklig grund”, höjs till 68 år.
 

Proletären frågar: Vad tycker du om att pensionsåldern höjs?

Proletären
Liselotte Eklund

Liselotte Eklund, kallskänka

– Det är helt orimligt med höjd pensionsålder! I vår bransch går man till slut sönder. Under mina snart 40 år på den här arbetsplatsen har inte en enda kallskänka gått i ålderspension. Jobbet är för tungt och man slits ut.

Proletären
Pelle Eriksson

Pelle Eriksson, bartender

– Det är åt helvete rent ut sagt! När många inte klarar av att jobba fram till dagens pensionsålder är det ju helt orimligt att höja den, den borde sänkas! Det är ett hån mot oss som jobbar att pensionen flyttas längre och längre bort.

Proletären
Stefan Utbult

Stefan Utbult, matros

– Det är helt sjukt, omänskligt faktiskt. Mitt jobb är tungt och tempot är för högt. Skulle jag kunna göra detta när jag är närmare 70? Inte en chans! Det hade blivit en säkerhetsrisk ombord och rent fysiskt skulle man va förstörd. Man ska väl få ha livskvalitet när man går i pension också? Nåt att se fram emot efter ett helt arbetsliv!

Privat
Sara Högberg

Sara Högberg, spårvagnsförare

– Jag tycker att det är både tråkigt och tragiskt att pensionsåldern ska höjas. Det känns som att när min generation går i pension så vet jag inte ens om det kommer finnas något som heter pension... eftersom det hela tiden försämras och förskjuts.

Privat
Sylwia Sokolowska

Sylwia Sokolowska, städerska

– Jag tycker att det är helt sjukt. 69 år... jag vet inte ens om jag kommer att leva så länge. Man kan i alla fall inte städa så länge. Det är sjukt. 65 är den absoluta maxgränsen. Ska vi jobba till hundra kanske? Jag vill leva lite också och inte jobba hela livet. Folk bara arbetar och arbetar och de får ingenting för det.

Privat
Axel Jonsson

Axel Jonsson, lagerarbetare

– Jag tycker det är helt rötet som det är redan nu att man ska lägga så sjukt stor del av sitt liv på att göra någon vd ännu rikare. Att man nu ska göra det ända tills man är nästan 70 år är helt bisarrt, vad finns ens kvar sen?