Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer med säkerheten i hamnarna med arbetsköparnas nya policy?

– Jag ser inte den kopplingen alls, svarar Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund på frågan om han inte ser en risk för att fler arbetsplatsolyckor sker i hamnarna när alla Hamnarbetarförbundets skyddsombud fråntas sina befogenheter.

Allvaret i Sveriges Hamnars policy att utesluta Hamnarbetarförbundet från skyddsarbetet understryks av att det under kort tid skett två dödsolyckor i hamnarna – en i Halmstad och en i Oxelösund. 
Ulf Halldin

Den 1 april ska samtliga svenska hamnar ha infört arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnars policy om att inte ge Hamnarbetarförbundet något som lagen inte tvingar dem till. 

Policyn innebär bland annat att Hamnarbetarförbundets skyddsombud fråntas sina befogenheter. 

Arbetet i hamnen är ett riskfyllt arbete. Allvaret i Sveriges Hamnars tilltag understryks också av att det under kort tid skett två dödsolyckor i hamnarna – en i Halmstad och en i Oxelösund. 

Hur ser då hamnarbetsköparna i de två berörda hamnarna på riskerna med färre skyddsombud på arbetsplatserna? Björn Alvengrip är både vd på kommunala Hallands Hamnar AB och ordförande i Sveriges Hamnar. Men han vill inte svara på några frågor från Proletären. 

– Det är en policy som gäller alla Sveriges hamnar så det får du ta med Joakim Ärlund som är vd för Sveriges Hamnar. Vi har beslutat att det är han som tar de frågorna. 

Men om jag frågar dig som vd för Hallands Hamnar? Ni har ju implementerat den här policyn.

Pressbild / Björn Alvengrip, vd för kommunala Hallands Hamnar AB och ordförande i arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar.
– Nej, du får prata med Joakim Ärlund. I och med att jag sitter på två stolar så gör vi så. 

 

Joakim Ärlund säger till Proletären att så vitt han vet är policyn införd i alla hamnar där arbetsgivaren är medlem i Sveriges Hamnar. 

– Vad jag kan förstå så följer man den. 

Varför har ni infört den här policyn?

– Policyn innebär att vi håller oss till de regler som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Vi vill anpassa oss till lagen.

Menar du att ni brutit mot lagen tidigare?

– Kanske vi inte har brutit mot lagen, men vi vill ha en likabehandling i alla hamnar. Har man inte avtal så ska man inte heller ha de förmåner som kommer med ett. 

Magnus Sandberg / Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Utifrån de två dödsolyckor som inträffat i hamnarna på senare tid, hur ser du på att flera skyddsombud fråntas sina befogenheter som en följd av er policy?

– Först och främst, i det ena fallet var det inte en hamnarbetare som dog. Det är i och för sig lika allvarligt ändå. Men det är arbetsgivaren som har skyddsansvaret, och det ansvaret tar vi i samverkan med Transport. Därför är det viktigt att Transport utser skyddsombud i alla svenska hamnar. 

Så din uppfattning är att riskerna för arbetsplatsolyckor inte ökar med den nya policyn?

– Nej, de arbetsgivarna jag har haft kontakt med har beskrivit ett omfattande arbetsmiljöarbete som inte hänger på att man har ett särskilt fackförbund. Jag ser inte den kopplingen alls.

Proletären har utan framgång försökt nå Erik Zetterlund, vd för kommunala Oxelösunds Hamn AB, för en kommentar. 

Bakgrund

Sveriges Hamnars policy

Sveriges Hamnars policy gentemot Hamnarbetarförbundet, som ska vara införd i alla svenska hamnar där arbetsköparna är med i Sveriges Hamnar, innebär att:

Hamnarbetarförbundets utsedda skyddsombud inte längre erkänns, och förbundet utestängs från skyddskommittéer. 

Hamnarbetarförbundet utestängs från förhandlingar. 

Hamnarbetarförbundet får inte längre någon betald facklig tid av arbetsköparna. 

Hamnarbetarförbundet vräks från fackliga lokaler inne på hamnområdena, alternativt krävs på hyra för lokalerna.