Hoppa till huvudinnehåll
Av

Arbetsskadorna kan minskas

- ny rapport från Yrkes- och miljömedicin i Lund:Ett mer varierat städsätt, ökat inflytande över arbetet och möjligheten att arbeta i par minskar risken för arbetsskador.

Det är avdelningen för Yrkes- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Lund som genomfört en undersökning av två städgrupper, sammanlagt 246 städerskor.

Den resulterade i rapporten ”Bedömning av arbetsmiljösamband vid besvär i nacke och skuldra – sammanställning av bedömningar av typfall vid landets yrkes- och miljömedicinska kliniker” av Catharina Nordander.

Tydliga skillnader
Två arbetsgrupper av sjukhusstäderskor med olika arbetssätt jämfördes.

En grupp arbetade i stora grupper och med en städledare som skötte administrationen. Gruppen städade på splittrade områden inom ett sjukhus.

– Inom denna grupp hade städerskorna minst en sjukdomsdiagnos i nacke eller skuldror, berättar Kerstina Ohlsson, docent vid avdelningen för Yrkes- och miljömedicin i Lund.

I den andra gruppen ändrades arbetsrutinerna, och varje städerska fick under en veckas utbildning lära sig mer om kemikaliehantering, kundkontakt och städning.

De fick arbeta i mindre grupper och träffades varje morgon för att lägga upp arbetet. Städjobbet är många gånger ett ensamjobb, men i denna grupp fanns möjlighet att istället jobba två och två och att städa mer varierat.

Efteråt intervjuades städerskorna.

– Deras arbetsbelastning mättes, speciellt belastningen på nack- och skuldermuskulaturen. Och de med det traditionella städsättet utförde snabbare rörelser och arbetade med större muskelkraft, säger Kerstina Ohlsson. Städerskornas monotona arbete belastar mycket ensidigt, precis som för industriarbetande kvinnor.

Hon berättar vidare att personalen i gruppen med det nya städsättet var friskare jämfört med den andra, och upplevde att de hade mer kontroll över sitt arbete.

Färre ska göra mer
På senare år har städarbetet på sjukhusen förändrats. Färre städare ska idag utföra mer jobb då klinikerna drar ned på städkostnaderna.

I och med det hinner inte städarna som tidigare vara ett socialt stöd för patienterna, förklarar Kerstina Ohlsson.
– Förr hade man tid att köpa tidningen och hämta ett glas vatten till patienten. Man har tagit bort städerskorna som en resurs för patienten genom att stressa dem.

En stor del av städningen är numera utlagd på entreprenad.

6-timmars arbetsdag
Kerstina Ohlsson menar att det bara är ett sätt att lägga problemen utanför den egna organisationen.

– Vi vet ju inte hur de på städfirmorna mår.

Men hon har starka förhoppningar om att städarbetet ska gå att förbättra.

– Möjligheten finns att införa mer medbestämmande i städgrupperna i hela landet.

Förutsättningarna för att klara det påfrestande arbetet skulle öka med sex timmars arbetsdag, tror Kerstina Ohlsson.

– Ja, det gäller för alla med ett ensidigt arbete. Men även med sextimmarsdag är det viktigt att variera arbetet och ge mänsklig stimulans.

KRISTIN JOHANSSON
Proletären 21, 2006