Hoppa till huvudinnehåll

Anställda protesterar mot Bup-privatisering

Den politiska majoriteten i Region Dalarna vill släppa in privata vårdbolag i barn- och ungdomspsykiatrin för att korta vårdköerna. Men alla är inte lika övertygade. ”Det finns också en risk att patienterna inte får den vård de ska ha”, säger behandlingsassistenten Mattias Lindwall.

Mattias Lindwall jobbar som behandlingsassistent på BUP i Falun. Han är kritisk mot regionens beslut att privatisera verksamheten.
Privat

Förr året tog den politiska majoriteten i Region Dalarna – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Dalarnas sjukvårdsparti, Liberalerna och Miljöpartiet – ett beslut om att privatisera barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Dalarna.

Argumentet var att lagen om valfrihet (Lov) kan ”förbättra problematiken kring tillgänglighet” som Bup haft under en lång tid.

Men alla är inte lika övertygade om att en privatisering kommer leda till något positivt. Mattias Lindwall är behandlingsassistent på Bup och står bakom ett upprop som över 20 Bup-anställda skrivit under.

– Vi är helt med på att vi måste utveckla verksamheten. Men då krävs det långsiktighet och mer resurser. Inte tvärtom. Och definitivt inte en privatisering.

– Regionen behöver satsa på personalen inom Bup. Det är redan en stor personalomsättning då arbetet är krävande och lönerna förhållandevis låga. Det påverkar vårdkvaliteten och bidrar till köer.

Ett problem som Mattias Lindwall ser med en privatisering är att den offentligt finansierade Bup, enligt majoritetens förslag, ska ha ”sistahandsansvaret” för barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna. Eftersom regionen har det yttersta ansvaret att erbjuda en jämlik vård till sina medborgare.

– Ett privat företag har inte dessa krav och kan när som helst lägga ned sin verksamhet. Då hamnar istället ansvaret hos oss och skapar onödigt lidande för patienter och familjer.

Dessutom borde ju varje människa med en gnutta humanism reagera mot att det sätts en prislapp på psykisk ohälsa hos barn och unga.

– Jag ställer mig också frågande till om privatiseringen kommer leda till minskade kostnader. Tidigare erfarenheter av Lov säger något annat. Dessutom står det att Bup måste ha kvar sin organisation för just ”sistahandsansvaret”, samtidigt som privata vårdgivare ska fakturera den gemensamma vårdbudgeten.

Det blir kontraproduktivt, menar Mattias Lindwall som istället vill att regionen lägger de extra resurserna på att stärka den nuvarande Bup.

– Skulle en privatisering bli av kommer Bup med säkerhet att jagas av krav på produktivitetsökning och besparingar. Dessutom borde ju varje människa med en gnutta humanism reagera mot att det sätts en prislapp på psykisk ohälsa hos barn och unga.

Enligt förslaget till ersättning i upphandlingen kommer pengarna baseras på diagnoser och åtgärder. Mattias Lindwall tar upp problematiken med att ge ekonomiska incitament för att sätta diagnoser.

– Det riskerar att leda till en diagnosinflation och att ekonomisk ersättning påverkar bedömningar. Ur vårdetiskt perspektiv är detta mycket problematiskt. Ersättningssystemet är uppenbarligen inte konstruerat av någon med förståelse för vården och som tar hänsyn till hur detta kan drabba patienterna.

– Barn och unga, som påverkas av många olika faktorer, ska inte utsättas för risken att företagens vinstjakt påverkar eventuell diagnosbedömning. Att dessutom ha åtgärder som kriterier för ersättning öppnar upp för att man registrerar för att maximera ersättning istället för att lägga insatserna på det som gynnar patientens tillfrisknande.

Regionen har anlitat ett konsultbolag för 255.000 kronor som utrett privatiseringen – som har kopplingar till privata vårdbolag och Svenskt Näringsliv. Vad är din reaktion på det?

– Bara kostnaden för konsultfirman hade ju nästan kunnat finansiera en anställd under ett år! Sen är det tydligt var uppdragsgivaren finns. Man låter Svenskt Näringsliv och vårdbolag som själva har ett intresse i frågan uttala sig. Men de har inte frågat oss i verksamheten och det finns ingen risk- eller konsekvensanalys, säger Mattias Lindwall.

Majoritetens beslut att privatisera Bup i Region Dalarna har i skrivande stund skickats tillbaka på återremiss av oppositionen. Maj Gilbert Westholm är oppositionsråd för Vänsterpartiet i Dalarna.

– Vi vill få fram en diskussion om beslutet. Organisationerna som kommer påverkas av en privatisering har inte fått säga sitt. Istället refererar majoriteten bara till Kronoberg, som är den enda regionen i Sverige som drivit igenom en privatisering av Bup. Vår förhoppning är att vi lyckas vända detta beslut, säger Maj Gilbert Westholm till Proletären.

Majoriteten menar att oppositionen bara skjuter upp ett oundvikligt beslut. Den 6 oktober sade regionrådet Ulf Berg (M) till SVT att det kan bli aktuellt med ett extrainsatt möte i fullmäktige för att återuppta processen att privatisera Bup.