Hoppa till huvudinnehåll

Haverikommissionen: Regelbrott bakom hissolyckan

Den hissolycka i Sundbyberg i december förra året som krävde fem arbetares liv, berodde på bristande kontroll från det ansvariga bolagets sida och att en underentreprenör struntade i regler och bestämmelser. Det slår Statens haverikommission fast i en rapport.

Hissolyckan i Sundbyberg i december 2023 skördade fem liv.
Anna Tärnhuvud / Aftonbladet Via TT

Fem arbetare omkom då en bygghiss plötsligt rasade från nionde våningen på ett nybygge i Ursvik i Sundbyberg den 11 december förra året. Två bolag hålls som i huvudsak ansvariga för att fem arbetare dog.

Statens Haverikommission (SHK) har utrett händelsen i mer än ett halvår och nu lämnat sin rapport. Den konstaterar att hissen rasade för att de skruvförband saknades som skulle säkra att de olika hiss-sektionerna höll ihop på den mast som bar hisskorgen.

I rapporten konstaterar SHK att ”uteblivna kontroller har lett till att avsaknaden av skruvförband inte har upptäckts”. SHK konstaterar också att olyckan kunde ha inträffat tidigare: den första felaktiga monteringen utfördes redan den 1 november.

Haverikommissionen kritiserar den ansvariga entreprenören Andersson Company för brister i bolagets kontrollsystem. Men det är en underentreprenör till Andersson Company som pekas ut som direkt ansvarig för olyckan: ABC Bygghissar. I slutet av maj anmälde Arbetsmiljöverket ABC Bygghissar för misstänkt arbetsmiljöbrott.

I anmälan skriver verket att det ”bedömer att olyckan inte hade ägt rum om ABC hade efterlevt (…) föreskrifter och bestämmelser…”.

De fem arbetarna som omkom arbetade alla åt underentreprenörer till Andersson Company AB som inte hade några egna anställda på arbetsplatsen i Sundbyberg: jobbet sköttes helt av underentreprenörer med i huvudsak migrantarbetare.

Tre av de arbetare som dog på jobbet arbetade för underentreprenören Rosell Prefab och två för dito Nordecon, ägt av den estniske företagaren Heigo Sepp som bott i Sverige i över 30 år, men som inte är svensk medborgare. I förhören efter olyckan hävdade Sepp att de två omkomna ”var provanställda med muntliga anställningsavtal”.

Båda arbetade dock utan anställningskontrakt och saknade de ID06-kort som en anställd måste ha för att få vistas på arbetsplatsen. De omkomna Nordeconarbetarna är de båda ukrainarna Serheii, 60, och Oleksandr, 40.

De tre döda som arbetade för Prefab, som nu gått i konkurs, är 26-årige Anton Runsvik från Sundsvall, den 25-årige och nygifte svetsaren Bashir från Afghanistan samt en 50-årig ryss från Dagestan som bott i Sverige i 15 år och som var arbetsledare för de båda ukrainarna.

De båda utpekade bolagen kantas av en lång historia av arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöverket har flera gånger haft synpunkter på Andersson Companys säkerhetsarbete: bland annat för brist på fallskydd och utrymningsvägar samt att bolaget ignorerat svåra olyckor och felaktigt monterade ställningar. Proletären kunde i en tidigare artikel konstatera att bolaget ”konsekvent (har) anlitat underentreprenörer med liten respekt för svenska kollektivavtal och arbetarnas rättigheter”.

Också ABC Ställningsmontage, moderbolag till ABC Bygghissar, är ökänt i branschen: ägaren till företaget är tidigare dömd för brott mot utlänningslagen sedan han anlitat papperslösa ställningsbyggare.

I en artikel i Proletären om de omedelbara efterdyningarna till olyckan menade Solidariska Byggares Pelle Sunvisson att en av anledningarna till de många olyckorna på byggena är att Byggföretagen, under ledning av förra moderata riksdagsledamoten Catharina Elmsäter, håller branschens många skumraskbolag om ryggen:

– De säger att allt är jättebra och det gör de trots att det inträffar nya dödsolyckor. Vi får förhandla med riktiga skurkföretag som är deras medlemmar. Det är ju klart att företagen tjänar pengar på att det ser ut som det gör, sade Sunvisson till Proletären.

Han riktade också hård kritik mot facken:

– Facken har misslyckats med att rekrytera migrantarbetarna. De har hamnat i rättslöshet, deras villkor urholkas i en rasande fart och villkoren för svenska arbetare har följt efter. Om Byggnads gick in med sina muskler, skulle man kunna organisera alla migrantarbetare. Det finns ett delat ansvar här.