Hoppa till huvudinnehåll

Planerar att privatisera all hemtjänst

Huddinge kommun planerar att privatisera hela hemtjänsten. Nu protesterar de boende i kommunen mot beslutet.

Många slöt upp på demonstrationen och uttryckte oro för de som är i behov av hemtjänst och för de anställda.
Edgar Franco

Den borgerliga majoriteten i Huddinge vill privatisera hemtjänsten i kommunen. Pådrivande är det kristdemokratiska kommunalrådet Karl Henriksson, ansvarig för vård och omsorg i kommunen med 113.000 invånare söder om Stockholm.

Henriksson vill att beslutet fattas i kommunens vård- och omsorgsnämnd (VON), där styrkeförhållandet är 6-6 mellan de som är för och de som är emot privatiseringen – detta förutsatt att SD-ledamoten röstar emot enligt tidigare utfästelser. I det läget har Henriksson utslagsröst. I VON fattas dessutom besluten bakom stängda dörrar – Huddingeborna har ingen insyn.

Skulle frågan remitteras till kommunfullmäktige blir läget ett annat: där har nej-partierna 31 av de 61 rösterna – återigen förutsatt att SD röstar emot privatisering.

Huddingeborna protesterar bland annat via en Facebookgrupp som på kort tid fått över 1.400 medlemmar och snart samlat 3.000 underskrifter mot privatiseringen. En demonstration i förra veckan kritiserade nedläggningsbeslutet hårt.

– Hur har ni tänkt när ni tar det här beslutet nu när coronapandemin bara blir värre och värre? Det är mentalt väldigt jobbigt att slita i skyddsutrustning och samtidigt oroa sig för om och var man kommer att ha jobb i framtiden, sade undersköterskan Marie Hedeklint.

Just nu behöver 1.303 personer i Huddinge hemtjänst. 58 procent av dem anlitar den kommunala verksamheten. Privatiseringsbeslutet påverkar alltså drygt 750 brukare som kastas ut i ovisshet. Liksom 160 anställda som blir arbetslösa.

Edgar Franco
Många huddingebor slöt upp på demonstrationen. Däribland undersköterskan Marie Hedeklint som talade på mötet.

Idag finns nio privata utförare att välja på i Huddinge. Men de tre största privata företagen, Ekens Hemtjänst, ADA:s hemtjänst och Real Omsorg, med tillsammans 398 brukare, har inte fått sin verksamhet godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De har alla överklagat IVO:s beslut till förvaltningsrätten. Två företag har fått avslag och det tredje väntar på dom.

De tre bolagen bedöms vara olämpliga av både ekonomiska skäl, till exempel bidragsbrott, och för brott mot arbetslagsstiftningen. Ytterligare tre företag bedriver ingen verksamhet alls i kommunen. Det innebär i praktiken att idag har den godkända privata hemtjänsten bara sammanlagt 154 brukare.

Samtidigt som kommunen gör ett positivt resultat på 169 miljoner kronor för 2020, och sänker skatten med 10 öre 2021, motiveras privatiseringsbeslutet med att hemtjänsten gått back de senaste åren.

Huddinge kommun har nu skrivit kontrakt med två företag: Attendo, vars hela historia kantas av vårdskandaler, och H.E.M Vård & Omsorg.

Undersköterskan Michaela Schultz är en av dem som engagerat sig i motståndet mot privatiseringen av hemtjänsten i kommunen. Hon arbetar idag inom den kommunala hemtjänsten i Huddinge.

– Vi är kundernas trygghet. De är ledsna och oroliga. Våra kunder har valt kommunal hemtjänst och nu vill kommunen ta bort valfriheten, konstaterar Michaela Schultz.