Hoppa till huvudinnehåll

Uppror mot delade turer i Örebro

Omsorgspersonalen i Örebro har fått nog av delade turer och dåliga scheman. För att visa sitt missnöje samlades ett 30-tal undersköterskor för att demonstrera utanför rådhuset. "Vi jobbar med människor, inte varor", säger undersköterskan Burbuce Lokaj.

Omsorgsarbetare i protest mot dåliga scheman och arbetsvillkor inom äldrevården.
Erling Bronsberg

Den 1 september samlades omsorgsarbetare på Stortorget i Örebro för att protestera mot arbetsvillkoren inom äldrevården. Arrangemanget anordnades av fackförbundet Kommunal och huvuddelen av kritiken var riktad mot dåliga scheman inom äldrevården.

– Vi är här för att vi inte klarar av att jobba delade turer längre. Som omsorgsarbetare är vi ständigt på jobbet och det finns inte någon tid till fritid eller återhämtning, säger undersköterskan Majlinda Cakir.

Erling Bronsberg
Burbuce Lokaj och Majlinda Cakir jobbar som undersköterskor inom Örebro kommun.

Situationen inom Örebro kommun har blivit så pass ansträngd att Kommunal nu vittnar om att fler och fler fastanställda undersköterskor säger upp sig för att istället jobba på timmar. Även om anställningsformen är mer osäker kan de då välja att tacka nej till både helgpass och delade turer.

– Det känns som att vi aldrig är hemma. Om Örebro kommun vill ha en bra äldreomsorg måste de göra något åt saken. Vi jobbar inte med varor utan med människor. Och vi måste hela tiden se till de boendes vilja. Det krävs mycket av personalen, och snart orkar vi inte längre, säger Burbuce Lokaj till Proletären

En delad tur innebär jobb mellan 07 och 21, med en ”paus” på cirka tre timmar klockan 13. Och även om omsorgsarbetaren får åka hem under pausen är det många som väljer att stanna kvar på jobbet eftersom restiden äter upp en så stor del av den obetalda rasten.

Vissa äldreboenden i Örebro menar också att de inte använder sig av delade turer. Men detta är en sanning med modifikation då personalen istället arbetar långpass från tidig morgon till sen kväll, utan någon längre paus.

I kommunens egen bemanningshandbok, som alla verksamhetschefer ska utgå från, står det att ”arbete sker varannan helg för att möjliggöra heltider”. Samtidigt menar kommunen att ”långa pass samt för många arbetstimmar under ett dygn (delade turer) bör undvikas ur hälsoperspektiv samt ur ett säkerhetsperspektiv”.

I grund och botten är helgarbetet och delade turer en fråga om bemanningen inom äldrevården, menar Majlinda Cakir.
 

– Från arbetsgivarens sida får vi höra att det är för dåligt med personal. Därför måste vi jobba delade turer. Och jag håller med om att vi är för få på golvet. Men då måste vi bli fler. Vi vårdar något av det viktigaste vi har i samhället – de äldre. De har jobbat hela sitt liv och förtjänar bättre.

En högre grundbemanning skulle inte bara innebära en avlastning i det konkreta arbetet på golvet. Det skulle också innebära att helgpassen sprids ut på fler medarbetare. Med andra ord: färre helgpass per person.

Men en högre grundbemanning kräver mer pengar. Något som Örebro kommun, av allt att döma, inte är beredda att satsa på äldreomsorgen. Detta syns bland annat i budgetanslagen och i den tidigare refererade bemanningshandbok där kommunen, som första punkt till verksamhetscheferna, understryker att de måste hålla en ”budget i balans”.

Under demonstrationen lämnade Kommunal över en protestlista med 621 namnunderskrifter till Marie Brorson (S), kommunalråd med ansvar för social välfärd.

– Jag håller med om det ni säger och jag ska göra det som står i min makt för att göra yrket så bra som möjligt, svarade Brorson under demonstrationen.

Inför valet 2018 menade Socialdemokraterna, på nationellt plan, att de skulle ”motverka ofrivilliga delade turer” i sitt valmanifest. Inför kommunalvalet 2022 i Örebro nämner S inte delade turer. Däremot finns det en punkt i valmanifestet som vill förbättra arbetsvillkoren genom att tillsätta en arbetsmiljökommission. Exakt vad detta innebär är oklart.

Just när det kommer till arbetsförhållanden inom äldreomsorgen så går dessa att förbättra via kollektivavtalet som förhandlas fram av Kommunal och dess motpart, SKR.

Erling Bronsberg
Britt-Marie Balaj, ordförande för Kommunal i Örebro, och en omsorgsarbetare visar upp protestlistan med 621 namnunderskrifter

Proletären frågade Britt-Marie Balaj, ordförande för Kommunal i Örebro, om inte Kommunal kan göra något åt delade turer i avtalsförhandlingarna.

– Det är en central fråga, och vi på lokal nivå kan inte förhandla bort ett kollektivavtal, så det är svårt. Alla medlemmar har olika syn på avtalen, så jag tror inte det är så lätt för centrala parter att förhandlad bort, eller lägga till något.

– Vi har heller inte någon nytta av ett nytt avtal förrän 2024. Och då måste vi göra så bra vi kan fram till dess. Så vi får se om avtalet får någon förändring eller en styrka.