Hoppa till huvudinnehåll

Pendelklubben kräver MTR på 500.000 kronor

Seko Pendelklubben begär ett skadestånd av trafikbolaget MTR på 500.000 kronor. Fackklubben konstaterar att MTR brutit mot flera lagar när två fackliga företrädare sparkades med omedelbar verkan.

MTR använder arbetsbrist som motivering för avskedandena. Ett ihåligt argument då flera tåg står stilla och pendeltrafiken är i kaos.
MTR/Alex van Herwijnen Montage: Proletären

Det var i onsdags som MTR sade upp pendelklubbens ordförande Susanne Högye-Bäckman och vice ordförande Rainer Andersson samt styrelseledamoten Marta Aguirre.

De fackligt aktiva Seko-medlemmarna och tågvärdarna har varit starkt inblandade i kampen för att få behålla tågvärdarna ombord på pendeltågen i Stockholm.

MTR använder arbetsbrist som motivering för avskedandena. Ett ihåligt argument: facket konstaterar att det inte kan anses råda arbetsbrist då flera tåg inte kan gå i trafik på grund av att de saknar den kamerautrustning som ska ersätta tågvärdarna samt eftersom den monterade kamerautrustningen ofta går sönder vilket medför att tåget inte kan gå i trafik i brist på tågvärdar.

– Det råder ingen arbetsbrist. MTR har ett antal pendeltåg som inte kan sättas i trafik eftersom de saknar den kamerautrustning som ska ersätta tågvärdarna. Men MTR väljer hellre att ställa in tåg som skulle ha kunnat gå i trafik, än att köra så många tåg som möjligt. Om resenärerna som nu trängs i överfyllda tåg och får vänta ibland i timmar på grund av det som MTR säger vara personalbrist och fordonsbrist, fick veta hur det verkligen står till, skulle kritiken bli enorm, sade Susanne Högye-Bäckman till Proletären i samband med att arbetarna i onsdags fick veta att de sparkats med omedelbar verkan.

Privat
Susanne Högye-Bäckman och Rainer Andersson.

Efter att MTR påmints om skrivningen i förtroendemannalagen, ändrade bolaget den omedelbara uppsägningen till uppsägning om två veckor, den 18 oktober.

Seko konstaterar att MTR brutit mot förtroendemannalagen, anställningsskyddslagen, MBL och kollektivavtalet. Klubben kräver ett skadestånd från bolaget på en halv miljon kronor.

I en skrivelse till bolaget begär klubben nu förhandlingar om uppsägningarna och ogiltigförklarar samtidigt uppsägningen av Högye-Bäckman och Andersson. Klubben hänvisar till förtroendemannalagens paragraf åtta som stadgar att ”vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering ska en facklig förtroendeman, utan hinder av 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd, ges företräde till fortsatt arbete, om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Om förtroendemannen endast efter omplacering kan beredas fortsatt arbete, gäller som förutsättning för att förtroendemannen ska ges företräde att han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för detta arbete. Uppsägning som sker i strid med första stycket ska på yrkande av förtroendemannen förklaras ogiltig”.

Beslutet att avskaffa tågvärdarna togs av den tidigare högermajoriteten och Miljöpartiet, i Stockholms regionfullmäktige. Efter valet har den nya majoriteten, med Jens Sjöström (S) och kollektivtrafikborgarrådet Anton Fendert (MP) i spetsen drivit igenom beslutet, stick i stäv med vad de lovade i valrörelsen.